Bestuur

Home / Bestuur

Bestuur HGV

Voorzitter Rob Schouten
Vice voorzitter Jacqueline Waasdorp
Secretaris Rose Denters
Penningmeester Barbara Marsman
  Rekening NL 29 INGB 0003163347
t.n.v. Haagse Geologische Vereniging
Contributie € 30,- per persoon
€ 35,- voor een (echt)paar
Lid Vic Viveen

Overige taken

Knipselkrant Vic Viveen, Jacqueline Waasdorp
Lezingen Jacqueline Waasdorp
Excursies Rose Denters, Jacqueline Waasdorp
Website Jacqueline Waasdorp