‘Zandmotordag’ in het Museon: Van mammoetkies tot kanonskogel

Zaterdag 16 april, 11.00 uur. De journalist die tv-opnamen komt maken is nog bezig met het voorgesprek met Dick Mol. Maar inmiddels zijn de deuren van het Museon geopend en de eerste verzamelaars die voor de Zandmotordag komen, staan al te wachten met tasjes met strandvondsten. De specialisten die de vondsten determineren moeten dus meteen aan de bak. En dat gaat de hele dag zo door. Dick Mol, Bram Langeveld en Bert van der Valk staan continu mensen te woord; zij krijgen geen rust, want de opkomst is boven verwachting.

IMG_0342 IMG_0323 IMG_0316

Er zijn 2 vitrines ingericht met objecten die de diversiteit laten zien van wat er op de Zandmotor kan worden gevonden. In de vitrines wordt collectie getoond van Vic Viveen, Mark Zondag en Willy van Wingerden, en natuurlijk ligt daar ook de kanonskogel van Henk Mulder.
Er is een schelpenexpositie met collectie van Benno Herschberg. In de vitrines liggen zowel recente als fossiele schelpen, uiteraard ook afkomstig van de Zandmotor.

IMG_0294 IMG_0344 IMG_0290

Er zijn 3 korte voordrachten door Bert van de Valk, Dick Mol en Bram Langeveld. Ook hier is de belangstelling groot. Het Waterlab, waar de voordrachten worden gehouden, zit 3 keer vol. Tijdens de lezing van Bert van der Valk laat de techniek ons helaas even in de steek, maar met de hulp van technicus Edwin is dat gelukkig snel verholpen.

In het voormalige Science Lab is een prepareerlab ingericht. Leden van de fossielenwerkgroep geven hier aan belangstellenden (en dat zijn er veel!) uitleg hoe de gevonden fossielen kunnen worden ontzilt en geconserveerd.

IMG_0336  IMG_0322 IMG_0319

Een geslaagde dag, door de inzet van Bert van der Valk, Dick Mol en Bram Langeveld, en met alle hulp van de fossielenwerkgroep: Benno, Mark, Rarda, Gerard, Loes, Patty, Rose, Kees, Pieter, Fred, Barbara, Rob, Vic, Jacqueline.

 

De bevindingen van Dick Mol van de Zandmotordag ‘Van mammoetkies tot kanonskogel’

Kort verslag van de determinatiesessie in het Museon

Er was een enorme opkomst van verzamelaars die met enige regelmaat de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde bezoeken. Vele honderden stukken op naam kunnen brengen. Determinatiesessie startte om 11.00 uur en eindigde om 16.30 uur. Aan de lopende band met Bram Langeveld en Bert van der Valk achter de determinatietafels gezeten en gewerkt met slechts een onderbreking voor het houden van een 30 minuten durende voordracht.

Opvallende zaken:

Relatief veel skeletresten van mariene zoogdieren, o.a. robben (verschillende soorten), beloega’s en ook walrussen. Veel complete resten zoals wervels en andere post-craniale stukken.

Relatief veel resten van grote roofdieren die met enige vorm van zekerheid in het Laat-Pleistoceen geplaatst kunnen worden:

  • Twee fraaie en zeer grote halve onderkaken, waarvan een met alle gebitselementen) van wolven (Canis lupus)
  • Twee fraaie kaken met gebitselementen van de grottenhyena (Crocuta spelaea).

Daarnaast vielen de volgende twee stukken op, o.a. in de collectie van mevrouw Van Wingerden:

  • Premolaar van een nijlpaard (dit is het eerste stuk van de Zandmotor dat we hebben waargenomen van het pleistocene nijlpaard dat o.a. bekend is van de Noordzeebodem)
  • Een onderkaakshelft van een wildzwijn (Sus scrofa), met gebitselementen dat ons inziens ouder is dan de meeste skeletresten van wilde zwijnen die we over het algemeen plaatsen in het Vroeg-Holoceen (tussen de 10.000 en 7.000 jaar oud).

Niet onvermeld mogen blijven de vele resten van wolharige neushoorn en wolharige mammoet, wilde paard en rendier.

Ivan van Marrewijk en Dick Duineveld hebben beiden een ongeprepareerde onderkaakshelft, met gebitselementen van de bunzing. Deze verdienen, met het complete bunzingkaakje uit de collectie van Henk Mulder nadere aandacht. Zijn deze te plaatsen in het Vroeg-Holoceen of in het Laat-Pleistoceen?

Vic Viveen en Mark Zondag toonden een grote hoeveelheid vogelmateriaal. Daaronder ook twee resten van de reuzenalk, namelijk een fragment van een coracoid links en een vrijwel puntgave ulna links.

Dick Mol en Bram Langeveld