De werkgroep Gesteenten legt zich toe op het kennen en herkennen van alle gesteenten: de magmatische, de metamorfe en de sedimentaire. Aan de orde komen het ontstaan en de kringloop van de gesteenten, de gesteentevormende mineralen en de verweringsproducten ervan. Ook wordt geoefend in het determineren van zgn. handstukken van de vereniging en van de werkgroepdeelnemers. Dit alles met behulp van een studiegids en PowerPointpresentaties.

De data voor de bijeenkomsten van de werkgroep Gesteenten worden onderling afgesproken