Voor degenen die het niet bij de lezingen willen laten en enthousiast andere geologische wegen willen inslaan, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan werkgroepen. De vereniging heeft een werkgroep fossielen en een werkgroep gesteenten. De werkgroepen worden in de avonduren gehouden.

De werkgroep Fossielen gaat dieper in op bepaalde onderwerpen uit de fossiele planten- en dierenwereld waarbij ook aandacht wordt besteed aan het prepareren, catalogiseren en bewaren van fossielen. Ook het determineren en dus de juiste naamgeving wordt aan de hand van een taxonomisch overzicht behandeld. Hierbij wordt aandacht besteed aan de juiste wetenschappelijke naam en de hierbij gebruikelijke beschrijvingswijze. Uiteraard gaan de werkgroepleden ook op stap. Zowel ééndaagse als meerdaagse excursies in binnenland en buitenland worden georganiseerd. Ook worden in deze werkgroep de excursies voor- en nabesproken, de vondsten bekeken, schoongemaakt, gedetermineerd en zo nodig geprepareerd.
Een recente activiteit is de organisatie i.s.m. het Museon van de “Kustfossielendagen”. Op deze dagen konden belangstellenden in het Museon vondsten van de kust tussen Scheveningen en Hoek van Holland laten determineren door erkende specialisten.

http://www.haagsegeologischevereniging.nl/images/werkgroep001.jpg http://www.haagsegeologischevereniging.nl/images/werkgroep002.jpg

De werkgroep Gesteenten legt zich toe op het kennen en herkennen van alle gesteenten: de magmatische, de metamorfe en de sedimentaire. Aan de orde komen het ontstaan en de kringloop van de gesteenten, de gesteentevormende mineralen en de verweringsproducten ervan. Ook wordt geoefend in het determineren van zgn. handstukken van de vereniging en van de werkgroepdeelnemers. Dit alles met behulp van een studiegids en PowerPointpresentaties.

Werkgroep Gesteenten

Zoals beloofd: De eerste avond van het nieuwe seizoen wordt jullie een oefening gesteentenherkenning (met PowerPoint) voorgelegd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vierde, resterende groep ‘gesteenten’: meteorieten, tektieten en andere buitenissigheden.

Werkgroep Fossielen

Het programma zoals dat globaal voor het komende seizoen geldt is: Het prepareren, opnieuw alle technieken doornemen, eindelijk fossielen af en mooi krijgen die al tijden in de kast, kelder, schuur of tuin liggen. Dat heeft voor dit seizoen de voorkeur van de leden. De avonden zijn voorlopig nog op de Alexander Gogelweg 10-12.

De data voor de bijeenkomsten van de beide werkgroepen worden onderling afgesproken