De grootste fossiele bryozo ooit!

Enkele leden van de Haagse Geologische Verenging deden enkele jaren geleden een uitzonderlijke vondst in de ENCI-groeve te Maastricht. Een stuk mergel met zo’n 40 stukjes die erg leken op vingerkootjes. Na enkele maanden intensieve prepareerarbeid is het herstelde fossiel aan John Jagt van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht getoond. Deze dacht direct aan een bryozo.

Een tocht door John Jagt langs enkele experts had als resultaat dat de bryozo inderdaad een uitzonderlijk groot exemplaar bleek te zijn, luisterend naar de naam Nodicreseis animalopora UBAGHS 1858. De afmetingen zijn 22 cm (hoog) bij 16 cm (breed). De bryozo is afkomstig uit de Kalksteen van Meerssen, één der bovenste zones van het Maastrichtien.

De bryozo is inmiddels overgedragen aan het NHM Maastricht.

Een Winterswijkse nothosaurusachtige??

Wervel en botfragmenten van een saurier (Nothosaurusachtige?) uitgeprepareerd uit de Muschelkalk. Grootte: circa 20 cm.

Collectie Viveen

Zie detailopname

Een zee-egelgraf in Frankrijk

 

Acroselenia bradfordensis COTTEAU. (Collectie: Michon) De vindplaats is Landaville is een klein plaatsje in Noordoost Frankrijk en wel in de Vogezen – ten zuidwesten van Nancy. In de ondiepe groeve zijn grote platen te vinden van een mergelkalk / kalkmergel uit de Midden Jura – Bajocien – Parkinsoniazone. Belangrijkste fauna-element zijn hier zee-egels en de bijbehorende stekels – vaak nog bij elkaar liggend – die hier in soms grote aantallen kunnen worden gevonden.

Koralen van fossiele koraalriffen in de Eifel

 
Collectie Michon

Tijdens het Devoon was wat nu Eifel (en Ardennen) heet een tropische zee. Hier vormden zich vele koraalriffen. De restanten – in de vorm van koralen, stromatoporen, brachiopoden, trilobieten, etc. kunnen tegenwoordig in zgn. Kalkmulden verzameld worden. De beste tijd hiervoor is als het graan van de akkers is en de akkers er dus omgeploegd bij liggen. Kortom in de herfst. Veel akkers zijn echter tegenwoordig voor de veeteelt (weiland, zie foto) geschikt gemaakt.

Tabulaat koraal Peripedium planum (syn: Cyathophyllum planum planum) uit de voormalige groeve bij Berndorf in de Hillesheimer Mulde in de Eifel (D). Tijdvak: Laucherschichten, Eifelstufe, Midden Devoon. Hoogte en breedte: 27 cm.

 
Collectie Michon

Links: Rugosekoraal Mesophyllum (cf. Hemicosmophyllum) sp. uit het Midden Devoon van de Gerolsteiner Mulde in de Eifel (D). Hoogte 10 cm.

Rechts: Tabulaat koraal Hexagonaria hexagonum (GOLDFUSZ) eveneens uit de middendevonische kalken bij Gerolstein in de Eifel (D). Breedte 4,5 cm.

 

Fluoriet uit Asturië

Onderstaande prachtige fluoriet is gevonden in een groeve in de omgeving van de stad Berbes in de provincie Asturië in Noord Spanje aan de kust van de Golf van Biscaje.


Gr: 6x4x3 cm. Gr. kristal: 7 mm.

 


Detailopname van kristal 1e opname

 


Gr: 6x6x4 cm. Gr: kristal: 10 mm.

 


Gr: 3,5×1,5×2 cm. Gr. kristal: 3 mm. Gele Fluoriet met pyrietkrstalletjes

 


Gr: 4,4x3x2 cm. Gr. kristal: 6 mm.
Alle exemplaren collectie Viveen